• Bygg / Mark

Denna del av företaget består av mig Peter Ericsson och stardade sin nuvarande rörelsedrivande verksamhet 2001.

Utöver arbetet som bygg-  och entreprenadkonsult har jag drygt 20 års erfarenhet från entreprenadbranchen och till största delen som egen företagare.

 

Med  brancherfarenhet  från både entreprenadsidan med egen verksamhet och beställarsidan som konsult, så kan vi säkerställa en trygg samarbetspartner för Er.

Genom min långa erfarenhet i branchen har jag byggt upp ett stort kontaktnät och en gedigen kompetens inom området.

Projektledning

Som projektledare ansvarar jag för att alla bitar faller på plats och i rätt ordning. Detta görs genom att samordna byggprojektets alla berörda delar och dess parter.


Byggledning

I egenskap av byggledare ansvarar jag för administrationen av det pågående bygg- och eller anläggningsprojektet. Detta innefattar allt ifrån upphandling av entreprenad till att genomförandet leder till förväntat resultat. Som byggledare fungerar jag som din förlängda arm på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen. Entreprenadbesiktningar

Vi besitter en bred erfarenhet av entreprenadbesiktningar  inom framförallt anläggning, markbyggnad, utemiljö samt industrbyggnation och kompletterande byggnationer.


Besiktning av entrepenader innebär att efter entreprenadens färdigställande kontrolleras det att entrepenören har utfört det som har beställts vid upphandlingen. Detta sker med hänsyn till förändringar som tillkommit under entrepenadens utförande och att den beställda kvaliteten har uppnåtts. När eventuella fel har åtgärdats är entrepenörens arbete avslutat. 

 

 

 

Peter Ericsson är av SP SITAC certifierad entreprenadbesiktningsman

 

 

Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp