Hem-Peric Konsult AB

Tjänster

Entreprenadbesiktningar
Peric Konsult AB

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktning/slutbesiktning är en leveranskontroll avseende det som avtalats, att entreprenaden är kontraktsenligt och fackmässigt utförd. Vi besitter en bred erfarenhet av entreprenadbesiktningar inom framför allt anläggning, markbyggnad, park, utemiljö samt industribyggnation och kompletterande byggnationer.

Peric Konsult AB

Projekt-och Byggledning

I egenskap av byggledare ansvarar vi för administrationen av det pågående bygg- och eller anläggningsprojektet. Detta innefattar allt ifrån upphandling av entreprenad till att genomförandet leder till förväntat resultat. Som byggledare fungerar vi som beställarensförlängda arm på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen.
peric-konsult-ab
peric-konsult
Peric Konsult AB

Kalkyler

Genom att tillämpa dagens teknik och dra nytta av omfattande branscherfarenhet säkerställer vi att budgetbedömningar och kalkyler är anpassade efter efterfrågad omfattning. Vi analyserar och bedömer materialkostnader, arbetskraftskostnader, och andra relevanta faktorer för att ge en helhetsbild av projektets ekonomi.

Hör gärna av dig!